Cursor

mode

Language Support

Drag

Центар за поддршка +38976-27-39-77

Контактирајте нè

Awesome Image Awesome Image

Наш блог Наши објави August 17, 2023

Facebook VS веб страна: Што е подобро за вашето онлајн присуство?

Writen by Ivsoft

comments 0

Социјалните медиуми во последните години станаа составен дел од нашето секојдневие. Тие ни овозможуваат секојдневно да се поврземе со други луѓе, да комуницираме и да споделиме нови информации за својот бизнис. Но, дали Facebook и Instagram се доволни за квалитетно онлајн присуство при градење и развивање на вашиот бизнис?

Постојат неколку причини зошто e добро да имате и сопствена веб страна покрај Facebook и Instagram профил.

  • Целосна контрола врз содржината што ја објавувате

Кога имате сопствена веб страна имате можност да креирате и објавувате било каков тип на содржина, без никакви ограничувања. На Facebook и Instagram вашата содржина подлежи на нивни правила и услови и тие можат да го отстранат или да го забранат вашиот профил ако сметаат дека е несоодветен.

  • Google има најголем удел во онлајн пребарувањата

Глобално на Google отпаѓа 84% удел од пазарот за пребарување (податокот е за 2022 год.). Facebook не се ни приближува до овој процент на пребарувања, со оглед на тоа што Facebook е социјална мрежа, а не пребарувач.

Сопствена веб страна ви овозможува оптимизација во пребарувањето според клучни зборови кои се релевантни за вашиот бизнис. Преку вашата веб страна , можете да ја зголемите видливоста на вашиот бренд, да генерирате потенцијални клиенти и да ја зголемите продажбата.

  • Сопственост на податоци

Кога имате веб-страна, вие имате увид во податоците од вашите клиенти, како што се е-маил, телефонските броеви и историјата на интеракции со вас или купување. Во иднина можете да ги искористите овие податоци за остварување на лојална врска меѓу вас и вашите клиенти. Доколку користите Facebook, овие податоци му припаѓаат нему и можат да ги користат за свои цели.

  • Вие ја поседувате вашата веб-страница

Живееме во време кога трендовите и технологијата  брзо се менуваат. Но што доколку единствена алатка за промоција на вашиот бизнис е Facebook, а неговата популарност почне да опаѓа како што се случи со MySpace и многу други. Како ќе се одрази тоа на вашиот бизнис?

Со градење на сопствена веб страница, никој не може да ви ги одземе податоците за вашите клинети и брендот кој сте го креирале во онлајн светот. Вие ја поседувате и нема да згасне или да ја снема се додека вие не одлучите

Tags :

Leave A Comment