Cursor

mode

Language Support

Drag

Центар за поддршка +38976-27-39-77

Контактирајте нè

Awesome Image Awesome Image

Council of inspection authorities Веб-страна

  • Категорија Веб-страна
  • Клиент Council of inspection authorities
Awesome Image

IVSOFT DESIGN

Клиент: is.gov.mk (2023 година)

Нашата работа: креирање на веб-страна

За клиентот: is.gov.mk е веб страна на Република Македонија на инспекциски совет која е клучната институција во системот на инспекциски надзор. Меѓу најважните надлежности на Советот, спаѓаат: изработка и донесување на подзаконски акти односно правилници; известување за својата и за работата на инспекциските служби; донесување на програми за интерактивна обука за стекнување со лиценца за инспектор, за испит за стекнување со лиценца за инспектор – општ дел и за генерички обуки на инспекторите итн.

  • + Brand Development
  • + UX/UI Design
  • + Front-end Development
  • + Copywriting
  • + Shopify Development
Portfolio Image

Warning: A non-numeric value encountered in /home/plugvwrr/ivsoftdesign.mk/wp-content/themes/axtra/single-project.php on line 141
Portfolio Image

Warning: A non-numeric value encountered in /home/plugvwrr/ivsoftdesign.mk/wp-content/themes/axtra/single-project.php on line 161