Cursor

mode

Language Support

Drag

Центар за поддршка +38976-27-39-77

Контактирајте нè

Awesome Image Awesome Image

Telegram Website

  • Category Website
  • Client Telegram
Awesome Image

IVSOFT DESIGN

Клиент: telegram.mk (2021 година)

Нашата работа: креирање на веб-страна и креирање на социјални мрежи

За клиентот: telegram.mk е нов интернет медиум, преку кој сакаме да создадеме квалитетна медиумска содржина што ќе ги промовира општествените, политичките и културни вредности во Светот и кај нас

  • + Brand Development
  • + UX/UI Design
  • + Front-end Development
  • + Copywriting
  • + Shopify Development
Portfolio Image
Portfolio Image